Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Metropolitní Univerzita Praha - regionální univerzitní středisko Hradec Králové

Dny otevřených dveří:
Při této příležitosti se uchazeči o studium dozvědí podrobnější informace o způsobu podávání přihlášek, přijímacím řízení, ale také o studijních oborech, termínech výuky, výuce cizích jazyků na MUP atd. Uchazeči mají také možnost setkat se s jednotlivými vedoucími kateder a osobně se zeptat na to, co je zajímá.

Dny otevřených dveří v Hradci Králové probíhají v sídle střediska, Štefánikova 566, (Areál ZŠ, pavilon U3), Posluchárna 1 - vždy v 16.30 v těchto termínech:
09.09.2010
14.09.2010

Termíny přijímacích zkoušek pro prezenční studium v akademickém roce 2010/2011:
09.09.2010
23.09.2010

Do kombinovaného studia se přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 koná bez přijímacích zkoušek (kromě studentů, kteří se hlásí do programu pro handicapované posluchače).

Pokyny pro podávání přihlášky ke studiu: http://www.mup.cz/cs/hrk/pokyny-pro-podavani-prihlasky-ke-studiu/467
Přihlášky je nutné podat nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek.

Zdroj: Metropolitní Univerzita Praha
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“