Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Univerzita Hradec Králové - 2. kolo přijímacího řízení

Děkan Filozofické fakulty UHK vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a doktorské obory a zároveň přijímací řízení pro nové doktorské studium v programu Politologie: Latinskoamerická studia a Africká studia.

* Bakalářské studium:

Studijní program B3928 Technická podpora humanitních věd
Obory:
Počítačová podpora v archivnictví - forma kombinovaná
Počítačová podpora v archivnictví – forma prezenční
Počítačová podpora v archeologii – forma prezenční

Studijní program B7105 Historické vědy
Obory:
Prezentace a ochrana kulturního dědictví – forma prezenční
Archivnictví-historie – forma prezenční

* Navazující magisterské studium:

Studijní program N7105 Historické vědy
Obor: Historie - forma prezenční

Studijní program N6701 Politologie
Obory:
Politologie-latinskoamerická studia - forma prezenční
Politologie-africká studia - forma prezenční

* Doktorské studium:

Studijní program P7105 Historické vědy
Obor: České a československé dějiny - forma prezenční a kombinovaná

Termín podání přihlášek: do 16. srpna 2010
Termín konání přijímací zkoušky : 1.- 3. září 2010
Bližší informace naleznete na http://www.uhk.cz/ff/uchazec/

Informace o Prvním kole přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2010/2011 pak naleznete na http://www.uhk.cz/ff/uredni/1378

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“