Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

TANDEM zve na podzim do Berlína, Výmaru, Prahy, Bavorska a Saska

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM zve na
několik podzimních akcí. Všechny jsou pořádány pro dobrovolníky a
profesionáy ve volnočasové a výchovné práci s dětmi a mládeží.

Seminář pro začátečníky a středně pokročilé v oblasti česko-německých výměn mládeže.
Berlín, 7.- 10. říjen 2010
Jak pořádat výměnu mládeže? Kde a jak žádat o finance? Co je třeba brát v úvahu při mezinárodní spolupráci? Plánování konkrétních projektů.
Uzávěrka přihlášek 23. září 2010.
Informace naleznete na http://tinyurl.com/vsechnovpohode2010

Společně do toho! - Kontaktní (i plánovací) seminář pro sdružení.
Výmar, 11. - 14. listopad 2010
Navažte partnerství s německým sdružením! Zjistěte, jaká sdružení mají zájem o spolupráci. Jak vypadá spolupráce přes hranice?
Uzávěrka přihlášek 27. října 2010.
Informace naleznete na http://tinyurl.com/spolecnedotoho2010

Jak na to? - Studijní cesta pro krajské úřady a krajské rady mládeže.
Bavorsko a Sasko, 22. - 25. září 2010
Seznámení pracovníků krajských úřadů a členů krajských rad dětí a mládeže se strukturami a realitou práce s mládeží v Německu, na příkladu Bavorska a Saska.
Uzávěrka přihlášek 8. září 2010.
Informace naleznete na http://tinyurl.com/studijnicesta2010

Výroční konference ústředních kanceláří českých a německých sdružení
Praha, 30. září - 3. října 2010
Setkání českých a německých kolegů z ústředních kanceláří českých a německých sdružení. (Poprvé v Česku.)
Uzávěrka přihlášek 5. září 2010.
Informace naleznete na http://tinyurl.com/konferenceustredi2010

Zdroj: Tandem
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“