Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Univerzita Hradec Králové - Mimořádné studium pro rok 2010/11

Univerzita Hradec Králové stále přijímá přihlášky k Mimořádnému studiu pro rok 2010/11 v oborech Management cestovního ruchu a Finanční management.

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Účastníci MS nejsou studenty vysoké školy podle tohoto zákona.

Základní program je určen zájemcům o bakalářské studium a každému, kdo si chce rozšířit znalosti ve vyučovaných oborech (předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání, avšak v rámci MS není podmínkou).

Mimořádné studium je poskytováno v akreditovaných oborech Management cestovního ruchu a Finanční management od akademického roku 2009/10.

Přihlášky je možné podávat do 12.9. 2010.

Více informací a elektronickou přihlášku naleznete na stránkách http://www.uhk.cz/fim/idv/3351

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“