Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Systém včasné intervence Hradec Králové

Cílem tohoto projektu je efektivně pomáhat dětem, u kterých jsou zjištěny nějaké problémy – například výchovné problémy nebo potíže s různými závislostmi. Systém včasné intervence je založen na úzké osobní spolupráci zástupců škol, magistrátu, středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, městské policie, státní policie, soudu, státních zastupitelství, probační a mediační služby a zástupců neziskových organizací.

Tým pro mládež je aktivita Systému včasné intervence. Tým určuje strategie, řeší konkrétní složitější případy, stanovuje individuální plány a přístupy, zobecňuje postupy a definuje potřebu existence resocializačních a probačních programů, které jsou následně aplikovány v konkrétních případech k ochraně dětí a mládeže a zajištění plnění správných funkcí ohrožených nebo dysfunkčních rodin.

Projekt „Systém včasné intervence a Tým pro mládež“ pochází z dílny odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra a využívá stávající legislativu a existující strukturu institucí veřejné správy. Cílem je nastavení efektivní spolupráce mezi institucemi, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Města realizující projekt Systému včasné intervence: Hradec Králové, Svitavy, Nový Jičín, Ostrava, Mělník, , Olomouc, Šumperk, Praha 2 – městská část, Náchod, Třebíč.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“