Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Startovací byty – možnost k „rozjezdu“ osobního i profesního života v Hradci Králové

Startovací byty nejsou určeny jen lidem z jiných měst, ale i mladým obyvatelům Hradce Králové, kteří potřebují řešit bytovou otázku. Další výběrové řízení na pronájem startovacích bytů bude vypsáno pravděpodobně ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Nájemníci ve startovacích bytech platí regulované nájemné, jehož výše je po dobu tří let stejná, přičemž cílem je, aby se vždy nájemníci z těchto bytů po třech letech odstěhovali – ideálně do bytu, který si pořídí v Hradci Králové. Po třech letech se nájemníkům startovacích bytů nájem zvýší a nejdéle po čtyřech letech musí byty uvolnit dalším zájemcům o startovací bydlení.

Startovací byt je možnost, jak se osamostatnit od rodičů a získat bydlení za příznivou cenu. S cílem zvýšit počet mladých obyvatel město Hradec Králové koupilo či koupí celkem 180 bytů v lokalitách Plachta, Podzámčí a Terronic.

Podrobnosti najdete na stránkách Města Hradec Králové http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/startovaci-byty-moznost-k-rozjezdu-osobniho-i-profesniho

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“