Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Putovní výstava k Evropskému roku 2010

20. 8. 2010 - 29. 8. 2010 bude ke shlédnutí putovní výstava v rámci Evropského roku 2010 proti chudobě a sociálnímu vyloučení i v Hradci Králové.
Organizátorem této výstavy v Hradci Králové je MPSV.

Bližší informace o Evropském roce naleznete na http://www.ey2010.cz/

Zdroj: www.ey2010.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“