Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Podpora handicapovaným studentům na FaF UK HK

Kontaktní osoba pro handicapované studenty, na kterou se můžete obrátit v případě, pokud potřebujete pomoc při řešení studijních obtíží je na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.
tel. 495067111, e-mail: karel.waisser@faf.cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

Další informace o možnostech studia pro handicapované studenty, o ubytování a stravování, o poradnách, specializovaných pracovištích a kontaktních osobách pro handicapované studenty a aktuality naleznete na stránce www.cuni.cz/UK-60.html.
Aktuální brožura "Základní informace o podpoře pro studenty se spec. potřebami na UK" vychází vždy 31.8. a je možné ji stahnout ve formátu doc nebo pdf na výše uvedených stránkách.

Zdroj: Farmaceutická Fakulta UK v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“