Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Podnikatelé mohou žádat o dotace na nákup znalostí od VŠ

Firmy sídlící v Královéhradeckém kraji mohou žádat o dotace na nákup znalostí, služeb a technologií od vysokých škol a fakult sídlících na území regionu. Dotace vypsal Královéhradecký kraj, aby podpořil klíčová odvětví průmyslu, vědy a inovací. Jejich rozvoj by mělo zajistit právě propojení podnikatelského prostředí, vysokého školství a veřejné správy. Více v tiskové zprávě zde.

Dotace ve výši od 10 do 150 tisíc korun mohou podnikatelé využít na vývoj produktu, procesu či služby, testování a měření, studie proveditelnosti, přístup k výzkumnému zařízení, navrhování prototypů, analýzu vhodnosti použití materiálu, design produktu, tvorbu byznys plánu k inovativnímu produktu, posouzení ekonomického dopadu, analýzu trhu a marketingovou strategii, inovační a technologický audit, nastavení nového byznys nebo management modelu firmy nebo optimalizaci operačních procesů společnosti.

Termín podávání žádostí o dotace je 20.8.2010.
Bližší informace naleznete na http://www.tchk.cz/editor/image/novinky3_soubory/10_07_rif_khk_tiskova_zprava_out.pdf

Zdroj: Technologické centrum Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“