Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Po knihovně letem Čapkovým světem

V tomto školním roce kromě tradičních exkurzí připravila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové lekci informační výchovy s názvem "Po knihovně letem Čapkovým světem".

Tematická lekce je zaměřena na Josefa Čapka, regionální osobnost, u které jsme si letos připomenuli 65. výročí úmrtí. Lekce je určena jak pro studenty středních škol (upravitelná též pro 2.stupeň základních škol), kteří přijdou poprvé, tak pro ty, kteří již absolvovali exkurzi po SVK HK.


Obsah: Studenti ve skupinách zjišťují, jak probíhají služby v jednotlivých částech knihovny, pracují s naučnou literaturou, beletrií, periodiky, databázemi, internetem, dopátrávají se informací o J. Čapkovi vedeni pracovními listy, nakonec provedou sami spolužáky po daném úseku knihovny a seznámí je se střípky života či díla významné osobnosti.

Lekce se vztahuje k předmětům: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, dějepis, občanská výchova, anglický jazyk, mediální výchova. Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální i občanskou.

Čas trvání akce: 120 min.
Kdy: po domluvě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Za kolik: zdarma
Objednávky: e-mailem: mailto:inform@svkhk.cz , tel.č.: +420 494 946 243, osobně v 5. podlaží SVK

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“