Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kurz koordinátora dobrovolníků

Chcete si vědět si rady od prvního kontaktu s dobrovolníkem až po finance? Využijte nabídku volných míst v kurzu, z něhož si odnesete produkty „šité na míru" právě vašim organizacím, a také slevy 15% pro druhého účastníka ze stejné organizace. Kurz v celkové dotaci 50 hod je akreditován dle § 110 odst. 4 písm c) a d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Výuka probíhá v Hradci Králové.

Kurz koordinátora dobrovolníků
20. 9.- 11. 10. 2010


Cíl:
Kurz poskytne teoretickou i praktickou přípravu pro práci koordinátora dobrovolníků z komplexního hlediska - od dovedností potřebných k práci s dobrovolníky až po zabezpečení a financování provozu dobrovolnického centra či programu. Absolventi si zejména prostřednictvím domácí přípravy (v rozsahu 12 hod) a praktických nácviků vyzkouší aplikaci poznatků do praxe a vytvoří produkty využitelné ve svých organizacích. Speciální pozornost je věnována potřebám sociálních služeb.

Cílová skupina:
a) pracovníci neziskových organizací, dobrovolnických center a agentur
b) sociální pracovníci v různých typech zařízení.

Počet účastníků v kurzu:  6 - 10 osob
Časový harmonogram:  1 x týdně (pondělky) od 9:00 do 16:15
Ukončení kurzu: ústní obhajoba portfolia na základě písemně zpracovaných úkolů.
Termín obhajoby je 25. 10. 2010.
Cena:  4 200 Kč (cena zahrnuje práci lektora, písemné materiály, drobné občerstvení).

Uzávěrka přihlášek: 10. 9. 2010. Přihlášku najdete na
http://www.ops.cz/index.php?akce=vzde&kod=7&ids=3&table=vzdelavani

Bližší informace o obsahu kurzu vč. volných míst najdete na stránkách http://www.ops.cz/.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“