Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

PC kurz pro seniory - II. turnus

PC kurz pro seniory "Aneb nebojte se počítačů".
Termíny druhého turnusu: 9.8.2010, 11.8.2010 a 12.8.2010.
Místo konání: Hradec Králové, Orlovna - ul. Jana Koziny
Cena: zdarma
Pořadatel: Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory

Bližší informace a přihlášky:
Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 661
mobil: +420 737 215 328

Zdroj: Biskupství královéhradecké
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“