Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezi mosty

Mezi mosty je závod raftových hlídek studentů středních škol Královéhradeckého kraje s účastí i závodníků z Pardubic, který se již tradičně koná třetí úterý v měsíci září na řece Labi mezi Pražským a Tyršovým mostem.

Vlastní sportovní klání probíhá vyřazovacím způsobem soutěžících hlídek. Závod moderuje a komentuje  moderátor. O vítězi rozhodne finálová jízda čtyř nejlepších hlídek předchozích rozjezdových a semifinálových jízd. Na závěr proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům.

Vlastní závod zpestří vystoupení jazz-rockové kapely On Line Session z LŠU Habrmanova v Hradci Králové. Novinkou by také měl být závod pedagogů SŠ na nafukovacích kánoích.


Cílovou skupinou je nejen mládež ve věku od 15 do 19 let jakožto přímí účastníci závodu, ale také široká veřejnost jako publikum.

Letošní 4. ročník proběhne dne 21.9.2010.

Zdroj: Gymnázium J. K. Tyla
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“