Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město Hradec Králové hledá členy okrskových volebních komisí

Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou v Hradci Králové volby do Zastupitelstva města Hradec Králové. Hlasování do zastupitelstev obcí probíhá pouze na území ČR – ve stálých volebních okrscích. Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají – volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Přihlášku za člena okrskové volební komise naleznete na http://www.hradeckralove.org/file/2126/
Závaznou přihlášku je třeba odevzdat nejdéle do 15. 9. 2010 na podatelnu MMHK.
Odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise:
Předseda: 1.600,- Kč (hrubého)
Člen: 1.300,- Kč (hrubého)

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.hradeckralove.org/urad/volby-2010?highlightWords=volby

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“