Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hradec Králové plánuje výstavbu seniorparků - fitparků

Seniorparky, které jsou nazývány také fitparky, jsou plochy podobné dětským hřištím, ovšem místo herních prvků na nich bude moci široká veřejnost zdarma využívat různé posilovací stroje, které jsou určeny pro venkovní použití. Venkovní posilovací stroje budou využívat nejen dospělí, ale také mládež. Jednotlivé posilovací stroje jsou bezpečné – mají certifikaci.

V Hradci Králové by první seniorpark v rámci pilotního projektu mohl vzniknout už v roce 2011. První seniorpark by měl vzniknout v blízkosti domů zvláštního určení Harmonie I a Harmonie II, některé seniorparky by měly být i v blízkosti stávajících dětských hřišť. "Zatímco si větší děti budou hrát například na prolézačkách, rodiče či prarodiče si budou moci trochu zacvičit a tím si udržovat či zlepšovat svou kondici," konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“