Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

In-line stezka prodloužena

In-line stezka Hradečnice se rozrostla o nový tříkilometrový úsek Písečnice. Rekonstruovaná Písečnice je otevřena veřejnosti, probíhají zde pouze dokončovací práce jako výstavba obrubníků a zpomalovacích pásů na prudkém kopci při sjezdu k hájovně.

Hradečnice měří čtyři kilometry a byla doposud jedinou královéhradeckou stezkou určenou pro in–line brusle. K této hojně bruslaři využívané stezce přibyl v těchto dnech nový tříkilometrový úsek Písečnice. Trasa Hradečnice začíná v Malšovicích u lesního hřbitova a vede zalesněnou krajinou až k hájovně U Dvou závor, kde se na ní napojuje nově postavená Písečnice, která pokračuje směrem na Nový Hradec.

Stezky Hradečnice i Písečnice jsou umístěné v mírně stoupajícím terénu, který je lehce zvládnutelný i pro začátečníky. Jediným obtížnějším úsekem cesty je poměrně prudký sjezd k hájovně, který je navíc zakončený zatáčkou.

V blízké budoucnosti se ještě počítá s prodloužením stávajícího úseku směrem na Bělečko.

Zdroj: Hradecký Deník
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“