Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava Kouzlo mechanických betlémů

Výstava Kouzlo mechanických betlémů v Třebechovickém muzeu betlémů bude pro velký zájem veřejnosti prodloužena až do 31. října 2010.

Výstava spolu s netradičním nasvícením nejcennějšího betlému (Proboštova mechanického), představuje 10 pohyblivých betlémů a 2 mechanických ukázek z hotovených z různých materiálů. Počet vystavených betlémů na jednom místě je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě. Dominantou výstavy je mechanický betlém z Třebíče, který se uvádí do pohybu pomocí dřevěné kliky. Mechanické ukázky z různých materiálů (kašírovaný papír, dřevo či plech) doprovází technické nákresy s rozkreslením mechaniky a fází pohybu jednotlivých figur. U dvou betlémů je návštěvníkům zpřístupněn netradiční pohled na odkrytou mechaniku.

Muzeum je otevřeno každý den mimo pondělí od 9:00 do 17:00 (v říjnu do 16:00). Poslední návštěva je možná vždy půl hodiny před zavírací dobou.

Zdroj: hradecky.denik.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“