Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

TANDEM zve na: Kurz cesko-nemecke jazykove animace "Feel Spaß" (Wuerzburg, 1. - 5. 9. 2010)

Koordinační centrum řesko-německých výměn mládeže TANDEM Vás zve na kurz jazykové animace  určený především vedoucím členům sdružení a instituci z oblasti volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeži.

Proběhne 1. az 5. září 2010 v Wuerzburgu (Bavorsko). Seminář je otevřen všem zájemcům o česko-německou jazykovou animaci,  a jsou starší 18 let. Podmínkou účasti jsou znalosti němčiny v mluvené
formě, nikoli zkušenosti s jazykovou animací.

Metoda ma široké uplatnění např. při česko-německých setkáních, školních i mimoškolních projektech, společných kulturních akcích partnerských měst a mnoha dalších. Ve všech těchto oblastech se
zameřuje především na rozproudění komunikace jazykově smíšených skupin a hledá cesty a způsoby, jak jazykovou linku co nejpřirozeněji prolnout programem.

Kurz je vystaven na Vaší aktivnií spolupráci – čekají Vás úkoly jak praktické, tak i teoretické, např. sami zkoušet (vést) různé aktivity, přetvářet je jazykově, plánovat dvouhodinovou i několikadenní jazykovou animaci.

Prihlasky na seminář se přijímají do 13. srpna 2010.
Leták a přihlášku naleznete na http://www.tandem.adam.cz/akce/feel-spas-skoleni-jazykovych-animatoru-ii-1
Dotazy k semináři směřujte na: Edita Kotorova, kotorova@tandem.adam.cz, 377 634 756.

Zdroj: http://www.tandem.adam.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“