Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Evropské vzdělávací centrum, Jazyková škola Hradec Králové

Zápisy do pomaturitního studia a veřejných jazykových kurzů probíhají od 16. srpna do 25. září 2010.
Non-stop zápis na http://www.zapis.evcentrum.cz/ nebo osobně v kanceláři v úředních hodinách.

Jazykové služby:

- Pomaturitní studium angličtiny dle MŠMT
- Docházkové kurzy na Gymnáziu B. Němcové
- Podniková řešení (firemní jazykové kurzy)
- Individuální jazyková výuka
- Dětské jazykové kurzy
- Podpora nevidomých a slabozrakých (angličtina pro nevidomé)
- Registrace ke Cambridge, DELF, DELE zkoušk.
- Online e-learningové studium angličtiny

Jazyky:
- Angličtina
- Francouzština
- Němčina
- Ruština
- Italština
- Španělština
- Holandština
- Portugalština
- Čeština pro cizince
 
Bližší informace naleznete na http://www.evcentrum.cz/kontakty-hradec-kralove.html.

Zdroj: http://www.evcentrum.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“