Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stav přijímacího řízení na SŠ v Královéhradeckém kraji

Na některé střední školy jsou stále volná místa a koná se přijímací řízení.

Aktuální stav přijímacího řízení na střední školy v Královéhradeckém kraji naleznete na http://www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“