Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Procházkové okruhy městem Hradec Králové

Hradec Králové bývá nazýván „učebnice architektury pod širým nebem“. Architektonické památky města totiž mapují období od gotiky po současnost. Abyste se v této učebnici neztratili, vyberte si některý z procházkových okruhů, které jsou zaměřeny na jednotlivá období architektonického rozvoje města. Na každé trase najdete informační stojany v uvedené barvě a první dvě trasy jsou doplněny ještě značkami na obrubnících chodníků. Každé zastavení nabízí informace o tom nejzajímavějším, co můžete vidět. 

1) Procházkový okruh „Historické město“ –  barva hnědá
2) Procházkový okruh „Salon republiky“ – barva stříbrná
3) Procházkový okruh "Pevnost" - barva červená
4) Procházkový okruh „Současná architektura“ – barva černá


Více informací i mapky procházkových okruhů naleznete http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/prochazkove-okruhy-mestem-hradec-kralove.

Zdroj: www.hradeckralove.org
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“