Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Desátý ročník soutěže eLearning

Desátý ročník soutěže eLearning pořádá Univerzita Hradec Králové a zájmové sdružením EUNIS-CZ.
Záměrem soutěže je představit nejlepší výukové produkty využívající informační technologie vytvořené v posledních dvou letech a tak podporovat tvorbu v této oblasti.
Cílem soutěže je umožnit srovnání eLearningových produktů a přispívat tak k posilování obecného povědomí o možnostech vzdělávání s podporou moderních technologií.
Výukové produkty budou soutěžit ve dvou kategoriích:
- ucelené on-line kurzy
- vzdělávací multimediální objekty
Hodnocení přihlášených produktů provede odborná porota, kterou jmenují organizátoři soutěže.
Bližší informace naleznete zde http://fim.uhk.cz/elearning/soutez/

Termín pro zaslání přihlášky do soutěže eLearning včetně příspěvku je 30. 9. 2010.

Zdroj: www.uhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“