Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Město Hradec Králové prvňáčkům daruje městské karty

Všichni rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které v září nastoupí do prvních tříd základních škol zřizovaných městem dostávají v těchto dnech od ředitelství jednotlivých škol dopisy s tiskopisy žádostí o bezplatné vydání městských karet.
Stačí žádosti vyplnit a včas zaslat na magistrátní odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vše ostatní už vyřídí magistrát, rodiče budoucích prvňáčků tedy nemusí chodit nikam kartu vyřizovat a platit za ni. Karty pro děti, jejichž rodiče o to požádali, budou ve školách vydávány hned v průběhu prvního školního dne.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“