Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Letní výtvarná dílna

Již 3. ročník letní výtvarné dílny v Broumově se koná 17.7.2010 - 24.7.2010.

Týdenní výtvarná dílna zaměřená na výtvarné techniky kresby a malby. V průběhu týdne se seznámíte s plenérovou kresbou, figurální kresbou, různými technikami kresby a malby a jiné… Součástí výuky budou též krátké denní semináře, které vám přiblíží problematikou anatomie, perspektivy, teorie barev atd. Týdenní kurz bude zakončen klauzurní prací na dané téma a vernisáží výstavy prací ve veřejně přístupných výstavních prostorách. Kurz je ideální jako přípravka pro mládež, která se hlásí na výtvarné a umělecké školy, ale jsou vítáni účastnící z řad dospělých, kteří si chtějí prohloubit své výtvarné schopnosti a znalosti.

Pořadatelem je Agentura pro rozvoj Broumovska.
Bližší informace naleznete na http://www.nase.broumovsko.cz/aktuality/letni-vytvarna-dilna.html/.

Zdroj: www.kudyznudy.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“