Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Josefovská slavnost - Boj o pevnost

Město Jaroměř a Klub vojenské historie Josefov pořádají 17. 7. 2010 již tradiční Boj o pevnost. Akce se koná v josefovského Dolíku.


13:00 - Položení základního kamene - rekonstrukce historické události pokládání základního kamene pevnosti Josefov
13:30 - Pochod vojenských historických jednotek městem
14:00 - Dobývání pevnosi - bitevní ukázka historických vojenských jednotek na Třešňovce a přilehlých pozemcích.
Bohatý doprovodný program až do pozdní noci.

Bližší informace o akci naleznete na stránkách http://www.josefov.cz/.

Zdroj: http://www.josefov.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“