Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Evropský diplom všem absolventům UHK

Studenti a budoucí absolventi Univerzity Hradec Králové získají konkurenční výhodu na trhu práce. Univerzita Hradec Králové od Evropské komise obdržela na období 2010 – 2013 certifikát Diploma Supplement Label za správné udílení anglického dodatku k diplomu všem svým absolventům. Certifikát DS Label znamená potvrzení srovnatelnosti vzdělání nabytého v různých zemích. Tento certifikát usnadňuje přístup k práci nebo dalšímu studiu v zahraničí držitelům takto označeného vysokoškolského diplomu.

Bližší informace naleznete na http://uhk.cz/uhk/kancler/?inf=13572.

Zdroj: www.uhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“