Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den řemesel našich předků

Koná se 24.7.2010 od 10 do 17 hod., Dům pod Jasanem, Voletiny u Trutnova.

Celodenní akce pro širokou veřejnost. Předvádění a výuka řemesel: drátování, hrnčířství, slaměné ošatky, plstění, košíky z proutí, drobné hračky, tkaní, předení, malba na textil a na sklo. Z široké nabídky řemeslných dílen si každý vybere, co by chtěl vyzkoušet a naučit se. Pro děti jsou navíc připraveny hry na zahradě a projížďka na poníkovi. Bude připraveno dobové občerstvení.

Zdroj: www.dumpodjasanem.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“