Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Alternativa IX

Sobota 24.7. 2010 od 13:00, Letní parket Výrava

Koncert, kde vystoupí Plastic People of the Universe, Hudba Praha, Ivan Hlas Trio, Luboš Pospíšil & 5P, Pepa Lábus a spol., Beer Band Rock, Švihadlo, Poletíme ?, Kurtizány z 25. Avenue.

Zdroj: www.vyrava-letniparket.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“