Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Václav Boštík - Robert Hliněnský

Společná výstava dvou důležitých osobností českého umění druhé poloviny 20. století, jejichž malířské dílo vznikalo mimo hlavní vývojové proudy tohoto období. Důležitým tématem obou umělců je vztah prostoru a světla, osobitým způsobem pracují s barvou, linií a tvarem. V jejich malířském díle se mísí klid a harmonie, řád i interpretace smyslových vjemů se zvláštním napětím.

Výstavu můžete navštívit v Galerii moderního umění v Hradci Králové až do 29. srpna denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod.

Zdroj: www.galeriehk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“