Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Standby a Deaf Drums

STANDBY - rockový koncert tlumočený do znakového jazyka, DEAF DRUMS - vystoupení neslyšících bubeníků - projektu Dva světy - projekt na podporu propagace bilingválního a bikulturního světa - vzájemné porozumění světů neslyšících a slyšících, koná se v rámci festivalu Divadlo evropských regionů, 24.6. na Kavčím plácku od 18:00 hod.

Zdroj: www.hradeckralove.org
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“