Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kamil Lhoták - cyklus Moderní česká krajinomalba

Malíř, kreslíř, grafik a především milovník všemožných dopravních prostředků a motocyklů zvláště - Kamil Lhoták (1912-1990) vstupuje do krajiny jako kronikář technického pokroku. Vnáší svébytný motiv „zabydlené“ krajiny bez lidí i příbytků.

Výstavu můžete navštívit v Galerii moderního umění v Hradci Králové 24. června - 26. září 2010 denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod.

Zdroj: www.galeriehk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“