Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Anne Frank

Divadelní představení režisérů P. Boháče a M. Čechové můžete vidět v neděli 27. 6. 2010 v 21.00 v prostoru Šapita v parku

Hlas Anne Frankové je multikulturní projekt, který se skládá jak z verbálního, tak nonverbálního divadla. Důležitou součástí je také hudba od známého českého skladatele Varhana Orchestroviče Bauera. Soubor je složen z nejrůznějších umělců jako jsou Jindřiška Křivánková, Pert Reif, Radim Vizváry, Václav Jelínek a v roli samotné Anne uvidíte spolurežisérku Miřenku Čechovou.

Anne Franková se narodila 12. června 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem. Pocházela z německé židovské rodiny. Její rodina uprchla do Amsterodamu před nacismem, který získával na síle v Německu. Nakonec ale přece jen neunikli. Po dvou letech skrývání byla skupina prozrazena a deportována do koncentračních táborů. Anne zemřela na tyfus v táboře Bergen-Belsen. Jediný, kdo přežil hrůzu války, byl její otec Otto. Po návratu do Amsterodamu našel deník své dcery a následně ho vydal.


Zdroj: http://hkpoint.cz/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“