Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Právní poradna v infocentru frčí

V Infocentru Hradec Králové je od října loňského roku každou středu od 13 do 17 hodin poskytována občanům bezplatná právní poradna.

Zájemcům zde odpovídají vždy dva zástupci České advokátní komory na otázky z oblasti občanského, pracovního nebo rodinného práva. Protože zájem o poradnu stále roste, infocentrum občanům doporučuje, aby se po příchodu do infocentra vždy nahlásili obsluze u přepážky osobně v den konání poradny od 12 hodin.

Po zapsání do pořadníku zájemci vyčkají v prostorách Infocentra na pokyny obsluhy. Doba konzultace je stanovena maximálně na 20 minut a probíhá v oddělených prostorách infocentra.

Vzhledem ke značnému zájmu veřejnosti bude právní poradna fungovat i v následujících měsících.

Zdroj: Infocentrum Hradec Králové (http://www.hkinfo.cz/)
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“