Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bílá věž nově nabízí komentované prohlídky

Bílá věž vyšla vstříc opakovanému přání návštěvníků a od března tohoto roku zavádí do svého programu komentované prohlídky této renesanční dominanty města.

Průvodce vás seznámí s historií věže a blíže představí její stavbu. V nejnižším patře věže se podíváte k 3,6 metru vysokému skleněnému modelu věže, který sem přibyl po rozsáhlé a citlivé rekonstrukci v roce 2015. Poté vystoupáte k třetímu největšímu zvonu u nás sv. Augustinu a dozvíte se jeho příběh. Následovat bude prohlídka hodinového stroje z dílny známého pražského mechanika Josefa Božka, který v roce 1829 nahradil původní hodiny z konce 16. století.

Po cestě k ochozu věže pak návštěvníky bude doprovázet také jeden ze tří interaktivních programů na multimediálních panelech. Kromě historie Bílé věže a města Hradec Králové se vždy jeden věnuje aktuálnímu tématu, přičemž od dubna jím bude tradice českého loutkářství. Na závěr prohlídky čeká návštěvníky nezapomenutelný výhled z ochozu věže na celé město i jeho blízké i vzdálenější okolí. Při dobré viditelnosti lze spatřit například na severu Krkonoše, na východě Orlické hory a na jihu Železné hory.

Vstupenky je možné si rezervovat v rezervačním systému hkpoint a v hradeckých infocentrech na první termín, tedy 31. března 2017 v 17 hodin. Počet účastníků je totiž omezen na třicet.

Zdroj:MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“