Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přehled zajímavých zimních akcí na Hradecku

Tipy výlety a zajímavé kulturní a společenské akce v této zimní sezóně na Hradecku naleznete zde:
http://www.hkregion.cz/dr-cs/106192-prehled-zajimavych-zimnich-akci-na-hradecku.html

Zdroj:
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“