Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Webové stránky měst a obcí opět soutěží o Zlatý erb

Odstartoval již devatenáctý ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky a el. služby měst, městských částí, obcí a krajů České republiky. Uzávěrka přihlášek je 3. února 2017 ve 14 hodin.

V krajském kole se opět soutěží v kategoriích:
- nejlepší webové stránky města
- nejlepší webové stránky obce
- Smart City a nejlepší elektronická služba

V celostátním kole bude udělena cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst a obcí se můžou účastnit i kraje, regiony nebo turistické destinace.
Jak se soutěže zúčastnit?

Krajského kola Královéhradeckého kraje soutěže Zlatý erb 2017 se mohou zúčastnit města a obce se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami. Ohlášení do soutěže a podrobné informace naleznete na webové stránce soutěže zlatyerb.obce.cz.

Více informací podá Ing. Iva Hejnyšová, telefon 495 817 147, e-mail: ihejnysova@kr-kralovehradecky.cz.Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“