Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Navrhujte talenty královéhradecké kultury 2016

Pro rodiče, ředitelé škol, vedoucí souborů, učitelé a příznivci královéhradecké kultury, statutární město Hradec Králové vyhlašuje IV. ročník ankety "Talent královéhradecké kultury", a v této souvislosti uvítá vaši spolupráci.

Pokud víte o mimořádném úspěchu, umístění v soutěži, nebo počinu v oblasti kultury hradeckých dětí a mládeže do osmnácti let, např. v oblastech klasické i moderní hudby (soubor, hra na nástroj, zpěv...), divadla a recitace, tance (balet, folklór, step, scénický a moderní tanec...) i výtvarného umění (kresba, malba, foto, street art, intermedia...), navrhněte je na titul "Talent královéhradecké kultury".

Více informací: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/navrhujte-talenty-kralovehradecke-kultury-2016

Zdroj: MMHK

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“