Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Navrhujte osobnosti na udělení výročních cen a titulu událost roku

Navržení, kteří v roce 2016 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěli k obohacení života našeho města nebo jeho reprezentaci v České republice i v zahraničí, se budou opět ucházet o kulturní cenu nazvanou Hradecká múza a o Hradeckou sportovní cenu. Cenou Primus inter pares mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu a Cenou dr. Františka Ulricha je oceňováno celoživotní dílo v jakémkoliv oboru lidské činnosti, které má významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Událost roku je ocenění za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2016.

Návrhy na udělení výroční ceny mohou občané města i právnické osoby se sídlem v Hradci Králové podávat do 31. ledna.
Více informací: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/navrhujte-osobnosti-na-udeleni-vyrocnich-cen-a-titulu-7

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“