Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří na Fakultě informatiky a managementu

Den otevřených dveří na Fakultě informatiky a managementu (budova FIM) se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2017.

Více informací: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Novinky/Den-otevrenych-dveri-na-Fakulte-informatiky-a-mana

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“