Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den otevřených dveří Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Kdy: sobota 21. ledna 2017 od 09:00 do 11:00
Kde: Výukové a výzkumné centrum UK, Zborovská 2089, 500 09 Hradec Králové

Zájemci budou seznámeni s požadavky k přijímacímu řízení pro akademický rok 2017/2018, s informacemi o studiu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra.

Zdroj: Jsem z Hradce
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“