Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravné kurzy k přijímačkám na FIM UHK jsou otevřeny

Elektronické přihlášky pro přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na FIM UHK jsou otevřeny.

Nabízené kurzy:
- matematika
- angličtina
- němčina
- všeobecné znalosti

Přihlášky je možné podávat do 20. 1. 2017.

Více informací: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Katedry-a-soucasti/Institut-dalsiho-vzdelavani-IDV-FIM/Kurzy-IDV-FIM/pripravne-kurzy

Zdroj: UHK

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“