Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

EKOKŘÍŽOVKA 2016: luštěte a vyhrajte ceny s projektem Čistá obec, čisté město, čistý kraj

Pro všechny zájemce probíhá v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj" soutěž o hodnotné ceny (10 bezdrátových myší a 10 USB flashdisků 32GB).

Vyluštěné tajenky můžete posílat do 21. 12. 2016 na adresu: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové nebo elektronicky přes stránky projektu www.cistykraj.cz v sekci soutěže.

Losování proběhne 22. 12. 2016.

Více informací: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/ekokrizovka-2016:-lustete-a-vyhrajte-ceny-s-projektem-cista-obec--ciste-mesto--cisty-kraj-96636/

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“