Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny otevřených dveří v základních školách

V souvislosti se změnou školského zákona upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce dětí, které se chystají k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018, že zápis se uskuteční 7. a 8. dubna 2017 (tedy nikoli v lednu). V lednu vyjde publikace pro budoucí žáky 1. tříd, kde si budou moci rodiče přečíst o nabídce všech základních škol, které působí na území města, najít si svoji spádovou školu dle obecně závazné vyhlášky, dozvědět se užitečné rady pro bezproblémový vstup dítěte do 1.třídy. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 12. a 13. května 2017.

Dny otevřených dveří na základních školách v Hradci Králové naleznete zde:
http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/dny-otevrenych-dveri-v-zakladnich-skolach-1

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“