Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival OČIMA GENERACÍ v Hradci Králové

Kdy: sobota 19. listopadu 2016 od 10:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál 5. patro

Mezigenerační festival OČIMA GENERACÍ putuje postupně všemi kraji České republiky. Svou náplní a programem aktivně rozvíjí komunikaci mezi jednotlivými generacemi prostřednictvím různých forem umění. Literární tvorba a mluvené slovo mají schopnost představovat vlastní vidění světa a lidského života a zároveň umožňují vést dialog, který ve svém důsledku vede ke sblížení, porozumění a vzájemné akceptaci. A právě příběhy, vzpomínky, úvahy autorů ve věkovém spektru 10 - 95 let jsou právě tou zajímavou možností nahlédnout do krás a různorodosti lidského života v jeho různých přirozených fázích. Festival i jeho program je určen všem bez rozdílu věku, všem kteří se chtějí bavit a nezapomněli si hrát.

Více informací: http://svkhk.cz/Akce/Dalsi-akce-%28Neco-navic---%29/Clanky/19-11-Festival-OCIMA-GENERACI-v-Hradci-Kralove.aspx

Zdroj: SVK HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“