Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Knihovna města - půjčování dioptrických brýli, plátěných tašek a deštníků

Vypůjčili jste si více knih, než jste předpokládali, a nemáte si je v čem odnést domů? Nevadí! Pro tyto případy je knihovna vybavená a zapůjčí vám na knihy plátěnou tašku. Vybraná taška vám bude načtena do vašeho konta stejně jako kniha či jiná výpůjčka. Výpůjční doba je jeden měsíc. Služba půjčování plátěných tašek je dostupná v ústřední budově ve Wonkově ulici i na všech pobočkách knihovny a registrovaným uživatelům je poskytována zdarma.

Zapomněli jste si své brýle, ale chcete si přečíst knihu, noviny či e-mail? Pro tyto případy knihovna nabízí novou službu – půjčování dioptrických brýlí. Připraveno je hned několik typů brýlí s různými dioptriemi (+1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00). Stačí si jen vybrat. Brýle se půjčují pouze na místě. Vybrané brýle budou načteny do vašeho čtenářského konta a při odchodu zase odečteny. Služba půjčování dioptrických brýlí je dostupná v ústřední budově ve Wonkově ulici i na všech pobočkách knihovny a registrovaným uživatelům je poskytována zdarma.

Venku začalo pršet, vy jste si zapomněli deštník a nechce se vám moknout? Není problém! Knihovna nově nabízí svým čtenářům půjčení deštníku. Vybraný deštník vám bude načten do vašeho konta stejně jako kniha či jiná výpůjčka. Výpůjční doba je jeden měsíc. Služba půjčování deštníků je dostupná v ústřední budově ve Wonkově ulici i na všech pobočkách knihovny a registrovaným uživatelům je poskytována zdarma.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“