Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

3. Broumovské diskuse

Kdy: pondělí 7. a úterý 8. listopadu 2016
Kde: Dřevník, Klášter Broumov (Broumov, Klášterní 1)

Téma: Evropská identita
Dvoudenní diskusní setkání zajímavých osobností politického, církevního i vědeckého života proběhne od pondělí 7. listopadu do úterý 8. listopadu v multifunkčním sále Dřevník Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Každý z účastníků přednese svůj úvodní příspěvek a následovat bude moderovaná diskuse zúčastněných.

Moderace:
Dalibor Balšínek - spisovatel, novinář
Robert Čásenský - novinář, šéfredaktor
Daniela Brůhová - moderátorka Čro Dvojka

Přednášející:
Pavel Bělobrádek - místopředseda vlády Čr pro vědu, výzkum a inovace
Alexandr Tomský - politolog, nakladatel, překladatel
Petr Robejšek - politolog, ekonom, komentátor, publicista
Roman Joch - komentátor, publicista
Karel B. Müller - vedoucí Katedry politologie Fakulty mezinár. vztahů VŠE v Praze
Petr Kolář - bývalý velvyslanec a náměstek ministra zahraničí
Petr Hlaváček - historik, filosof, docent českých dějin na UK
David Bouma - kněz, vysokoškolský pedagog

Více informací: http://www.broumovskediskuse.cz/


Zdroj: Informuji
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“