Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Slideshow Himálaj není jen led a sníh

Kdy: pondělí 19. září 2016 od 18:00 do 20:00 hodin
Kde: Knihovna města Hradce Králové, Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání

Komentovaná projekce RNDr. Petra Rybáře, jednoho z členů 1. východočeské himálajské expedice v roce 1976, z doby návratu do Kašmírského Himálaje po téměř 30 letech. Autor získal unikátní příležitost srovnat někdejší životní úroveň obyvatel Ladakhu-Malého Tibetu a jejich aktuální situací. Pásmo digitálně obnovených diapozitivů získalo Cenu Hanzelky a Zikmunda.

Vstup volný.

Plakátek k akci: http://www.knihovnahk.cz/files/publishing/2504-anotationImage-ladakh_plakatek_meknhk.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“