Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

S mečem a kordem v erbu

Kdy: sobota 1. až neděle 31. října 2016
Kde: Knihovna města Hradce Králové, Dětské oddělení

Výstava, jako součást seminární práce Jany Hamrové z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, je malou ukázkou z historie i současnosti hradeckých skupin věnující se šermu, vojenské historii a dalším souvisejícím činnostem. Vstup volný.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“