Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Národní potravinová sbírka v Hradci Králové - hledáme dobrovolníky

Oblastní charita Hradec Králové hledá dobrovolníky pro Národní potravinovou sbírku v Hradci Králové a Jaroměři.

Termín: pátek 12. listopadu 2016 od 08:00 do 20:00 hodin

Prosíme zájemce, hlaste na emailu - dobro@charitahk.cz, popřípadě jana.plasilova@pbhk.cz.

Více informací: http://www.charitahk.cz/akce/narodni-potravinova-sbirka-v-hradci-kralove/

Zdroj: Oblastní charita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“