Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nabídka stáží v Evropském parlamentu

Úspěšně jste absolvovali vysokou a přemýšlíte co dál? Víte, že do 15. října máte možnost hlásit se na placené absolventské stáže do Evropského parlamentu?

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00047/St%C3%A1%C5%BEe

Zdroj: EuropeDirect
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“